Giảm thiểu những nỗi khổ về quá tải ở bệnh viện

Mặc dù cả nước ta có hàng ngàn bệnh viện đang tồn tại nhưng dường như số lượng ấy vẫn là chưa đủ khi tình trạng quá tải bệnh nhân vẫn không ngừng giảm ở khắp các bệnh viện trên tỉnh thành. Đặc biệt là ở các bệnh viện tuyến trên tình hình quá tải vẫn khá căng thẳng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự quá tải nói trên là do còn có những địa phương chưa tham gia “Đề án bệnh viện vệ tinh”. Nhiều bệnh viện đã tham gia Đề án “bệnh viện vệ tinh” giai đoạn 2013-2015 mặc dù đã được đề xuất nhưng vẫn chưa được cấp đủ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực để bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên.

Thủ tướng giao Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới “bệnh viện vệ tinh”, ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh đảm bảo có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật để giảm quá tải bệnh viện được thực hiện khám bệnh mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững hơn ở các tuyến.

benhvienquatai_giaoducnetvn

Hiện tượng bệnh viện quá tải đang ở mức báo động

Hiện nay một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các bệnh viện là các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới và phải coi đây là một nhiện vụ quan trọng.

Không phân biệt bệnh viện nhà nước hay bệnh viện tư nhân trong lựa chọn bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh. Điều động các chuyên gia, bác sỹ giỏi, có tiếng phải có trách nhiệm tham gia khám, chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các bệnh viện nhà nước.

Bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, hội thảo, đào tạo giữa các bệnh viện; hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở. Triển khai nhân rộng kết quả thực hiện thí điểm mô hình bác sỹ gia đình, phải đảm bảo phù hợp với tính chất đặc điểm của từng vùng.

benh vien ve tinh

Xây dựng bệnh viện vệ tinh để tránh tình trạng quá tải

Quá tải luôn là vấn đề nan giải của ngành y tế. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện thực hiện mục tiêu giảm giá tải. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời kinh phí để triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện theo quy định, có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng làm việc lâu dài tại các cơ sở khám, chữa bệnh của địa phương.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN