Suy tim không có nghĩa là trái tim dừng hoạt động, nó chỉ làm cho hoạt động bơm máu của tim trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn…
Đọc tiếp