Bệnh rối loạn về máu có rất nhiều loại khác nhau như rối loạn lipit máu, bệnh bạch cầu, thiếu máu, rối loạn đông máu, xuất huyết giảm tiểu cầu…
Đọc tiếp