bộ y tế

Bệnh viện

Giảm thiểu những nỗi khổ về quá tải ở bệnh viện

Mặc dù cả nước ta có hàng ngàn bệnh viện đang tồn tại nhưng dường như số lượng ấy vẫn là chưa đủ khi tình trạng quá tải bệnh nhân…
Đọc tiếp